Krisztina Vas Nørbæk - dirigent & organist
Velkommen > Debut > Noter

Noter


Talen og dansen er musikkens oprindelse mener Heinz Werner Zimmermann. Han finder melodiens grundelementer i sproget og dansens i kropssproget og i hans optik er sprog, rytmik og dans udgangspunkt for al musik.

Zimmermann er født i Freiburg i 1930 og 16 år gammel begyndte han at studere komposition. Efter eksamen fra Freiburg Musikhochschule blev han sin lærers, Fortner’s efterfølger som lektor på Kirkemusikalsk Institut i Heidelberg. Den daglige kontakt med teologer og kirkemusikere inspirerede ham til at forsøge at forny kirkens tonesprog. Atonalitet var han ikke interesseret i, tværtimod ville han lade al den musik, som forstummede i abstrakte strukturer ’tale’ igen.

Zimmermann mener, at den musikalske historisme – dvs. at man nu om tider spiller flere århundreders musik ved siden af nykomponerede værker – og globaliseringen, har bragt komponisterne i en helt ny situation, som skal afspejles i musikken. Derfor kalder han sin metode ”pluralistisk polyfoni”, flerstemmighed med forskellige stilarter i forskellige stemmer. Forvirret? Ingen grund til det! For Zimmermann afstemmer disse elementer efter tekstens rytmik og betydning, efter det billede, som han vil male for os med tonerne. I hans fortolkning bliver den dramatiske tekst om dommedagen Wachet auf, ruft uns die Stimme malet med glædens og håbets farver, musikken belyser Zions datters (kirkens) forventningsfulde forberedelser til mødet med brudgommen (frelseren).

LÆS MERE om Zimmermann (på tysk)


Der er usikkerhed omkring Marc-Antoine Charpentier’s fødselsår og man kender kun lidt til hans yngre år. Flere kilder bekræfter hans rejse til Rom i slutningen af 1660-erne, hvor han formentlig studeret hos Carissimi. Hans samtidige beretter, at han vendte hjem fra Italien med kopier af adskillige italienske motetter og oratorier. Denne begejstring for den italienske stil kunne have været årsag til at han aldrig opnåede samme anerkendelse ved Louis den XIV’s hof, som hans kollega Lully.

Fra 1670 til 1688 var han ansat i Madmoiselle de Guise’s 14 mands store ensemble som huskomponist og sanger. I årene 1681-83 bliver han flere gange tilkaldt til Kronprinsens kapel på Versailles for at komponere musik til festgudstjenester. Fra 1679 begyndte hans næsten 20 årige samarbejde med jesuitterne i Paris, hvor flere af congregationens kollegier og kirker gav bestillinger på motetter, messer, vespers og litanier. Fra denne tid stammer hans elévations-motet, Transfige dulcissime Jesu (1683), som er skrevet til den del af messen, hvor det netop forvandlede brød og vin bliver løftet op. Værket begynder meditativt i durezze e legature, derpå følger flere glade og dansante afsnit af charmerende elegance.

Til forskel fra Lully, Solkongens hofkomponist var Charpentier en rigtig kirkemusiker, alle hans kirkelige værker er gennemsyret af hans katolske overbevisning og dybe tro.

Den officielle Charpentier side ved jubilæumsåret i 2004. (fransk)


Det er sært at tænke på at Bernhard Lewkovitch med sin polske ”indvandrerbaggrund” og sine katolske rødder har fået så afgørende stor betydning for den danske kirkemusik. Han har givet inspiration til flere komponister og hans korværker lyder søndag efter søndag i de danske folkekirker. Om sit værk Il Cantico delle Creature (1963), som er skrevet over Skt. Franciscus af Assisi’s Solsangen, fortæller komponisten selv: Et sprogligt orkesterværk som Il Cantico delle Creature – det var hvad jeg efter ti års overvejelser kom frem til, og efter at have læst al tilgængelige franciskansk litteratur. Da jeg endeligt vovede at nærme mig dette digt var det ud fra et ønske om og en længsel efter at kunne give udtryk for den samme musikalske enkelhed og ydmyghed, som man finder i dette digt. Ingen tekniske hjælpemidler i vanlig forstand, ingen noder eller instrumenter – men kollektiv og individuel improvisation og imitation med ansvaret for værdigheden i udtrykket hos den enkelte sanger. Otte sangere til ti strofer: alle sammen i 1. og 10. strofe, mens hver enkelt sanger får tildelt en hver af de mellemliggende otte strofer, som imiteres af sanggruppen, der består af mandstemmer, for så langt som muligt at efterligne digteren selv og hans medbrødre.

Liste over Lewkovitch' udgivelser på Edit. W. Hansens hjemmeside

Læs om Franciscus og om Solsangen på Flemming Christensens side

 

Motetten Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen? er et af Brahms’ mest betydningsfulde a capella værker, som han skrev til Bibeltekster, han selv har udvalgt. Jobs historie beskriver den troendes dilemma og desperate søgen efter at forstå sin egen skæbne. Værket, som belyser denne personlige menneskelige krise med dramatiske opråb og tætte kromatiske fugal tekstur, viser Jobs udvikling skridt for skridt. Det bevidner menneskets utrolige mentale kræfter og dybe tro på livet og på Gud, da Job endelig løfter sine hænder op mod himlen. Det bliver vendepunktet i forløbet og giver den ro og glæde, som er betingelse for en salig død, overgangen fra livet til det evige liv. Som i den afsluttende koral står: der Tod ist mir Schlaf worden.

En omfattende side om Johannes Brahms

De barmhjertiges kantate er et bestillingsværk til Røde Kors’ hundrede års jubilæum og blev opført første gang i Geneve 1. september 1963. Skrevet for tenor og baryton solister, blandet kor, strygerkvartet og strygerensemble, klaver, harpe og pauker. Teksten, som er en dramatisering af lignelsen om den barmhjertige samaritan er skrevet af den engelske digter Patrick Wilkinson, overraskende nok ikke på engelsk, men på latin! Et sprog, som med sin ophøjethed og med sin historiske betydning var den bedste til at markere den dybe lighed mellem mennesker.

Musikken henter inspiration fra det græske drama og alle medvirkende solister og grupper har således deres bestemte roller. Strygerkvartetten spiller kontemplativ musik og symboliserer tiden, der går mellem de forskellige scener. Barytonsolisten repræsenterer den rejsende, som bliver overfaldet af gaderøvere og ligger hjælpeløs og forladt på vejkanten. Han råber om hjælp, men både præsten og levitten går forbi uden at sige et ord. Som tilskuere kommenterer koret handlingens forløb. Tenorsolisten synger partiet om den barmhjertige samaritaner, der ikke bare går forbi den nødstedte rejsende, men sørger for ham. Værkets moral bliver præsenteret i introduktionen, hvor en romer og en jøde diskuterer næstekærligheden, og ved slutningens opfordring: Gå og gør ligeledes!

Britten lagde sidste hånd på Cantata misericordium kun 9 måneder efter premieren på hans War Requiem. I mange henseender er der en sammenhæng mellem de to værker. Mens rekviemet gentagende konfronterer os med den globale krigs brutale umenneskelighed, både på det personlige og det universelle plan, fokuserer kantaten udelukkende på ét spørgsmål: Hvem er min næste? Kantaten viderefører War Requiems filosofiske og eksistentielle overvejelser med sin pragmatisme: Læg mærke til, hvem er din næste, hjælp med at overvinde krigens brutalitet med kærlighed! Dermed hylder Cantata misericordium håbet om en verden, hvor de barmhjertige bliver flere.

Cyrus Behroozy and Thomas Nidey's homepage om Britten

Dansk Røde Kors ' hjemmeside

  Skrevet og redigeret af Krisztina Vas Nørbæk.

En særlig tak til Katarina Lindblad.

 • backround themes
 • century public house morse
 • finalweb.net
 • add 2 tb bitter grill turn
 • how to make indonesian mask
 • magnoliaepa.com
 • basf beyond
 • geneaology peavy
 • beth nielsen chapman prism
 • 4g nano mods
 • pigeonforgetrolley.org
 • and oceans
 • af enlisted evaluation system
 • chihuahuas breeders in nc
 • benifits in kind
 • ajw janssen tegelen
 • fertrell.com
 • hand crafted acoustic guitars
 • aluminum gliders or swings
 • allow load lan access with sonicwall