Galleri
Krisztina knap to år gammel

Krisztina's hænder på virginalet


Generalprøve i Gentofte Rådhushall.Krisztina spiller på Jemlich-orglet i hendes gamle skole og arbejdsplads: i Kodály-skolen i Kecskemét.


Messiaskirkens Koncertkor på turné i Ungarn - her foran Eszterházy-slottet.


Krisztinas mand Jens Nørbæk.

Krisztinas børn: lille Johanne Louise, Anne Sophie og Carl August